אמנה משפחתית- שבוע 4

אמנה משפחתית לניהול הכסף

אני הח"מ, מתחייב/ת לפעול בהתאם לעקרונות ניהול הכסף הנלמדים בתכנית ולהימנע ככל שאוכל מכל ההתנהגויות,
ההרגלים והמחשבות ההרסניות הפוגעות בשקט הנפשי ובאיכות החיים הפיננסית שלי ושל קרוביי.
אני מתחייב/ת לפעול ככל שאוכל לסילוק כל החובות הרעים שלי
ולחתור להגדיל את ההכנסות ואת ההון והכל בדרך לחיים ברווחה כלכלית.
אני מתחייב/ת ללמד את ילדיי את עקרונות ניהול הכסף
מתוך הבנה שבכך אהפוך בעצמי ל"מאסטר" של השיטה ואצור השפעה על סביבתי ובפרט, אשיג מימוש משפחתי.


Sign Here