על מנת שנוכל להמשיך בתהליך ההרשמה,
יש לקרוא את התקנון ולחתום בחתימה הדיגיטלית בתחתית העמוד

תקנון הכשרת מתכננים ומאמנים פיננסיים

כללי

1. אנו מספקים הכשרה, לאחריה, יוכלו המשתתפים לעסוק בליווי משפחות ויחידים בתחום תכנון, אימון וייעוץ פיננסים וקריירה.

2. התעודה הינה תעודה מטעם חברת “גולה הכשרות וייעוץ בע”מ”.

אחריות בית העסק

3. אנו עושים הכל על מנת  שהתכנים והשיעורים ו/או כל שאר החומרים והתכנים המוצעים ומוצגים בפלטפורמה ובקורס בין על ידינו ובין על ידי צדדים שלישיים, יהיו תקינים.

4. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי לשנות או לעדכן את כמות ואופי התכנים ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש.

5. אין התחייבות מצד חברת “גולה” לספק עבודה לתלמידי ההכשרה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע הצעות עבודה לתלמידים נבחרים בלבד.

6. חברת “גולה” תספק עבודה אך ורק תחת המעטפת של תוכנית המתכננים הפיננסיים של “גולה”, הכפופה לשיטות ולנהלי העבודה של החברה.

7. החברה תעשה מאמץ סביר לשמירה על פרטיות המידע של המשתמשים.

אחריות הלקוח/משתמש

8. כל החומר הנלמד במסגרת הקורס יכול לשמש את המשתתף בקורס לשימושו האישי ו/או המסחרי, על פי בחירתו.סייג לכך הוא שנאסר על שימוש במצגות המחולקות במהלך הקורס, כפי שהן וללא שינוי. במידה ומשתתף ירצה להתבסס על המצגות ביצירת תוכן משלו, מותר לו לעשות זאת, בכפוף לאישור בכתב של חברת “גולה”.

9. על מנת לעמוד בדרישות ההכשרה, על הלקוח לבצע ולהגיש את המטרות שהוגדרו כמטלות חובה וכן, להשתתף ו/או לצפות בכלל השיעורים שילמדו בכיתה.

מדיניות תשלומים וביטולים

10. אם במידה ומסיבה כזאת או אחרת לאמצעי התשלום (מכל סוג, לרבות כרטיס אשראי, הוראת קבע, שיק וכדומה) לא יהיה כיסוי, על הלקוח להשלים את התשלום במלואו, באופן מידי ועד שבעה ימים מיום החיוב המקורי.

11. מדיניות ביטולים:
– ניתן לבטל את ההרשמה ולקבל זיכוי כספי בהתאם לחוק, עד 14 ימים ממועד התשלום*.
– מ-14 ימים לאחר התשלום ועד סוף המפגש השני- יינתן החזר של 80% במקרה של ביטול מצד הלקוח.
– במקרה של ביטול מצד הלקוח, בין מפגש 3-6, יינתן החזר של 50%.
– לאחר השיעור ה-6 בתוכנית הלימודים, לא יינתן החזר כספי בגין בקשת ביטול השתתפות.

*בכל מקרה בו יינתן החזר כספי, יקוזזו עמלות הסליקה של חברת האשראי, עד גובה של 100 ש”ח לעסקה.
אקדמיה- אישור התקנון
Sign Here

בהצלחה!
צוות האקדמיה