"משפחה בפלוס" - שאלון כניסה לתכנית הליווי

FamilyPlus_OB

עד כמה האמירות הבאות מתארות אותך או את מצבך?